Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Νέλσον Μαντέλα , η ζωή ενός αγωνιστή

Οι μαθητές Δέμος Ευρυπίδης, Βρούβας Ιορδάνης, Βραχνάς Αλέξανδρος και Διακαναστάσης Ηλίας ασχολήθηκαν με τη ζωή και το έργο του Νέλσον Μαντέλα.

Νέλσον Μαντέλα

Δεν υπάρχουν σχόλια: