Σάββατο 29 Μαΐου 2010

Εγχειρίδιο οδηγιών για τη ζωή

Για να προβληματιστούμε λίγο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: