Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Ο Ι. Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδας (1828-1831). Η ολοκλήρωση της ελληνικής επανάστασης (1829) (διαδραστική παρουσίαση)

 

Μια διαδραστική παρουσίαση της 17ης ενότητας της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου με ενσωματωμένες εικόνες, ιστορικές παραπομπές, βίντεο και ασκήσεις.