Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Ελλάδα είναι.....(εκδοχή τρίτη)

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που απασχολεί την Ελλάδα αυτή την περίοδο είναι η οικονομική κρίση. Οι άνθρωποι αμφιβάλλουν για την οικονομική τους ζωή. Η ανεργία έχει αυξηθεί και οι μισθοί έχουν μειωθεί. Οι άνθρωποι βλέπουν το μέλλον τους αβέβαιο. Οι νέοι φοβούνται για τη φοίτηση αλλά και τη ζωή τους. Το μέλλον τους είναι σκοτεινό.Οι νέοι είναι σε σκέψη : θα μπορέσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους;, Αυτοί που θα αποφοιτήσουν , θα μπορούν να βρουν δουλειά;

Η εκπαίδευση είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν έχουμε βιβλία, δεν έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό μάθησης στα σχολεία. Η οικονομική κρίση έχει καταστρέψει την Ελλάδα και το μέλλον φοβίζει όλους μας.
Αισέ Σαρρή, Γ4

Δεν υπάρχουν σχόλια: