Κυριακή 7 Μαρτίου 2021

ΕΝΟΤΗΤΑ 19 Από την 3η Σεπτεμβρίου 1843 έως την έξωση του Όθωνα (1862)

Η ενότητα 19 του σχολικού βιβλίου της Ιστορίας της Γ Γυμνασίου αφορά το Σύνταγμα του 1844, τη διαμάχη των αυτοχθόνων με τους ετερόχθονες Έλληνες , τη διατύπωση της Μεγάλης Ιδέας και τον Κριμαϊκό πόλεμο. Ακολουθεί μια σειρά διαδραστικών βίντεο σχετικών με τα θέματα αυτά. Τα βίντεο αξιοποιούνται είτε στη δια ζώσης είτε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: