Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021

Στη διαπασών (αποσπάσματα)..(Τα φύλα στη λογοτεχνία)

Οι μαθητές της Α΄ Γενικού Λυκείου στο μάθημα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας καλούνται να μελετήσουν τις κοινωνικές αντιλήψεις σχετικά με τα φύλα, να συνδέσουν αυτές τις αντιλήψεις με το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο των κειμένων, να ανιχνεύσουν κοινωνικά στερεότυπα σε κάθε είδους κείμενο .

Τα δύο αποσπάσματα που ακολουθούν είναι από το βιβλίο του Β. Παπαθεοδώρου «Στη διαπασών» και είναι τα πρώτα κείμενα που είδαμε στην ενότητα αυτή, που αφορά «Τα φύλα στη Λογοτεχνία». Αφού ολοκληρώσαμε τη μελέτη του α αποσπάσματος σε ένα δίωρο, προχωρήσαμε στην αξιοποίηση του β’ αποσπάσματος σε ένα δεύτερο δίωρο στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η θεατρική τεχνική της ανακριτικής καρέκλας, προκειμένου να φωτιστεί η προσωπικότητα και η εν γένει συμπεριφορά της μητέρας του ήρωα, της κ.Ελευθερίας.  Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν τόσο στην κειμενοκεντρική προσέγγιση  όσο και στην πιο ελεύθερη θεατρική προσέγγιση. Τα κείμενα μπορείτε να τα βρείτε ακολουθώντας τους συνδέσμους.

 

 


Στη διαπασών 1 by Γιώτα Κεφαλά

Στη διαπασών 2 by Γιώτα Κεφαλά